Ankara Marka Patent Vekili Bürosu

Ankara Marka Patent Vekili Bürosu

Ankara Patent ofisimiz danışmanlık tescil edilecek buluş ; Tarım aynı zamanda sanayi dalında üretimi yapılabilir olması ve karşılaşılan teknik sorunlara çözüm sunması gerekir. Bu kapsamda ilk kez akla getirilerek geliştirilen keşif veya icatlar tescil edilerek koruma altına alınabilir.

Marka Patent Danışmanlık Ankara firmamız yapacağı Patent tescili, buluşu geliştirilenlere söz konusu geliştirmeyi ya da tekniğini kısıtlı süre ve belirtilen hükümler kapsamında bir takım tekel kullanım hakları kazandırması işlemleridir. Kazanılan bu haklar Patent Tescil Belgesi ya da Faydalı model Belgesi ile gösterilir.

Geliştirilen buluşlar ülkemizde sadece; Patent ya da faydalı Modeller ile korumaya alınabilir.

Patent Alma; Sinai Mülkiyet Kanunu kapsamında yer alana tescil haklarının korumaya alınması, buluş sahibinin tescilden kazandığı haklar Patent veya faydalı Model belgeleri alınması ile korunur. Bu sayede buluşlar, diğer kişiler tarafından  kullanım veya üretim gibi pek çok fiillerin yapılması engellenmiş olur.

Patent Tescili ile Faydalı Model Koruması süreleri;

Patent Tescili ;20 yıl koruma sağlar.

Faydalı Model; 10 yıl koruma sağlar.

Ülkemizde korumaya alınan buluşlar (Sadece Patent tescil veya Faydalı  Model ile) diğer devletlerde koruma kazandırmaza. Sadece söz konusu buluşun ülkemize ithalat edilmesini engeller.

Buluşlar, Ankara Patent firmalar arasında barındırdığı uzmanları tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu tarafına yürütülen işlemler sonucunda koruma kazanır.

Ankara Marka Patent Tescil firması olarak Türk Patent ve Marka Kurumu tarafına gerekli tüm işlemleri konusunda yetkilendirilen Resmi Patent vekillidir.