Marka Patenti Nasıl Alınır?

Marka Patenti Nasıl Alınır?

Marka patenti marka sahibinin, buluş konusu markasının üçüncü kişilerin belirli bir süre zarfında kullanma, satma ya da ihlal etmesi gibi durumlarını engelleme hakkı sağlayan belgedir. Markaya dahil neredeyse her şey patent koruması kapsamına dahil olmaktadır. Marka dahilinde ortaya konan yeni bir ürün ya da sistemin tüm hakları patent sahibine aittir. Bu bağlamda sahip olunan haklar patent sahibinden izinsiz bir şekilde kullanılamamaktadır.

Marka patenti dahilinde, markanın ortaya çıkarılmasında kullanılan ya da markanın faaliyet göstermesinde uyguladığı tüm adımlar koruma altındadır. Patent koruması sayesinde markanın ve sürdüğü işlemlerin herhangi bir şekilde aynısı ya da benzeri taklit edilememektedir.

Patent yaslarının amacı, yenilikleri ve yaratıcı fikirleri teşvik etmek için gerekli olan korumanın ve elde edilen teknik çözümlerin doğru bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır.

Marka patenti nasıl alınır? Sorusunun cevabı birkaç farklı adım ile açıklanabilmektedir. Bu adımlar doğru bir şekilde izlendiği zaman ilgili markaların patentleri alınabilmektedir. İzlenmesi gereken adımlar şu şekilde sıralanabilir;

  • Türk Patent ve Marka Kurumu başvurusu yapılmalıdır.
  • Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından araştırma raporu verilmektedir.
  • Araştırma raporu verilmesinin ardından, araştırma raporu yayınlanmaktadır.
  • Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent inceleme raporu aktarılır.
  • Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından, uygun bulunması halinde patent belgesi verilmektedir.

Marka Patenti Neden Alınmalıdır?

Marka patenti, marka sahibinin markasını belirli bir süre için farklı kişilerin kullanmasını ya da marka adı ile farklı faaliyetlerde bulunmasını engellemektedir. Patent bir resmi belge niteliği taşımaktadır. Marka patentini almış olan bir birey, markası ile ilgili faaliyetleri dilediği gibi sürdürebilmektedir.

Bir markanın gelişimi için marka patentinin alınması son derece önemlidir. Marka patenti özellikle kendisini geliştirmek ve belirli sınırlar içerisinde kalmak istemeyen markaların ürettikleri ürün ya da hizmetlerin kalite ve profesyonelliğini korumaktadır. Aynı zamanda markanın taklit edilemez bir yapı haline gelmesini sağlamakta bu sayede verilen emeklerin ve ortaya çıkan maliyetlerin kusursuz bir şekilde korunmasını ya da zarar görmesini engellemektedir.