Marka Tescili Nasıl Yapılır?

Marka Tescili Nasıl Yapılır?

Marka, bir ya da bir grup üretici veya satıcının mal ve hizmetlerini tanımlamasında, belirlemesinde ve rakiplerinden ayrılıp farklılaşmasında kullanılan isim, terim, sözcük, simge, işaret, şekil, tasarım  gibi bileşenler olarak tanımlanmaktadır.

Marka tescili ise işletmelerin ürettikleri mal ya da hizmetlerin diğer işletmelere ait olan mal ya da hizmetlerden ayrılmasını sağlayan markalarının korunması anlamına gelmektedir. Marka tescili, işetmenin marka oluşumunun yasal kurallar çerçevesinde korunmasıdır. Peki, marka tescili nasıl yapılır?

Marka Tescili Nasıl Yapılır?

Ayırt edici özelliklerinin bulunması koşulu ile her türlü işaret marka olarak tescil edilebilmektedir. Günümüzde gerçek kişi adları, soyadları ya da takma adları marka olarak tescil edilebilmektedir. Marka başvurusu fiziki evrak ile ya da çevrim içi başvuru ile yapılabilmektedir. Ancak başvuru yapılabilmesi için, başvuru sahibinin tacir olması, ticareti işletmesinin bulunması şartı aranmaktadır. Her marka için ayrı bir tescil başvurusunun yapılması gerekmektedir.  Birden çok marka için tek bir başvurunun yapılması mümkün olmamaktadır.

Tescil başvuru süreci şu şekildedir;

  • Tescil başvurusu yapılır.
  • Başvuru TPE tarafından sınıflandırılır ve incelenir.
  • Başvuru yayınlanır.
  • Başvuru ile ilgili varsa itirazlar yapılır ve bu itirazlar incelenir.
  • Tescil belgeleri verilir ya da olumsuz durumlarda başvurular reddedilir.

Bu aşamaların tamamı ortama 7 ile 9 ay arasında sürmektedir. Başvurusunu eksiksiz yapış olan ya da eksiklerini gidermiş olan ve bu süreçte herhangi bir itiraz yapılmamış veya itirazı kesin olarak reddedilmiş başvuruların tescil edilerek sicile kaydı yapılır. Tüm bu işlemlerin ardından marka tescil belgesi verilir.

Marka Tescili Neden Önemlidir?

Marka tescili, markanın korunmasını amacı bir ürün ya da hizmetin geliştirilmesin aşamasından itibaren önemsenmesi gereken bir husustur. Markanın korunması ancak tescil ettirilmesi ile mümkün olmaktadır. İleride meydana gelebilecek olan olası ihlallerin önüne geçilebilmesi ve markanın sorunsuz bir şekilde sürdürülebilmesi için marka tescili son derece önemlidir. Tescil işlemi sayesinde ihlallerin giderilmesi talep edilebilir.  Bununla birlikte gerekli durumlarda tazminat talep edilmesi gibi durumların başlatılmasına da olanak tanımaktadır. Marka hakkını ihlal eden kişiler hakkında ceza soruşturması başlatılabilir.

Marka Tescili Başvurusu Nasıl Yapılır?

Marka Başvuru Evrakları

Marka tescil başvurusu yapılabilmesi için bazı evraklar gerekmektedir. Bu evraklar da Türk Patent Enstitüsü’ne teslim edilmektedir. Marka tescili için bu evrakların eksiksiz tamamlanması gerekmektedir. Evrakların tamamlanması durumunda marka sahibine iki ay süre verilmektedir. Ancak eksikler tamamlandığında başvuru da tamamlanmış olmaktadır.

Marka Tescili Başvuru Forumu

Markalaşma sürecinde izlenmesi gereken belirli bir yol vardır. Bu süreç firmalar için oldukça yoğun geçebilmektedir. Markayı “marka” yapacak hususlar bir formda toplanmaktadır. Marka tescil başvuru formu, marka tescil başvurusu yapmak için gereklidir. Bu form Markalar Başkanlığı tarafından hazırlanmaktadır. Marka tescil başvuru formunun bilgisayar ortamında doldurulması gerekmektedir. Formda doldurulması zorunlu olan iki önemli bölüm vardır. “Başvuru Sahibi” ve “Mal ve Hizmetler” bölümü. Başvuru Sahibi Bölümü, başvurunun gerçek ya da tüzel kişiler tarafından yapıldığını göstermektedir. Başvuru sahibinin Adı Soyadı, Uyruğu, T.C. Kimlik No, Türk Patent Enstitüsü Sahip No, Adres ve telefonunun yazılması gerekmektedir. Ayrıca formun imzalanması da gerekmektedir. Başvuru formunda, tescili istenen markanın da örneği ilgili kutucuğa yerleştirilmektedir. Markanın ortak marka mı yoksa garanti markası mı olduğu da önemlidir. Formda bu bölüm de işaretlenmektedir. Marka tescil başvuru formu doldurulduktan sonra gerekli diğer belgelerle birlikte Türk Patent Enstitüsü’ne gönderilmektedir.

Marka Tescil Başvuru Ücreti

Marka yapmak ve ben markayım diyebilmenin değeri yadsınamaz. Ancak bunun da belirli bir gideri olmaktadır. Firmalar belli bir mevkie gelebilmek için bütün yükümlülüklerini yerine getirmektedirler. Markalaşmanın maddi boyutu oldukça önemlidir. Belki de kaba bir tabirle “Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez” şeklinde de açıklanabilmektedir bu durum. Tabi biraz da risk işidir. Ancak risk olmadan hayatta ilerlemek pek de mümkün olmamaktadır. Markalaşmak isteyen ve markalaşma yolunda ilk adımlarını atan kişiler ya da firmalar marka tescili için başvuru ücretlerini de belirli standartlarla Türkiye Patent Enstitüsü tarafından hazırlanan ödenek listesini takip ederek ödemektedirler. Bu, markalaşma için atılan ilk maddi adımdır.
  • Marka başvuru ücreti
  • Marka örneği.
  • Vekaletname. (Noter tastiği gerekmez)