Marka Yayına İtiraz Gerekçeleri

Marka Yayına İtiraz Gerekçeleri

Markanızı oluşturduktan ve marka tescil başvurunuzu dosyaladıktan sonra tescil kararı gelene kadar birtakım hukuki süreçlerin işlemeye devam ettiğinden bahsetmiştik ve “Marka Yayına İtiraz Nedir?”  yazımızda bu süreçlerden biri olan itiraz sürecini işlemiştik. Bu yazımızda ise herhangi markanın yayınına üçüncü kişilerce dosyalanabilecek olan potansiyel itirazların hangi kanuna ve maddelere dayanarak gerekçelendirilebileceğini göreceğiz.

Marka Yayına İtiraz Gerekçeleri Nelerdir?

Sınai Mülkiyet Kanununun (SMK) 6. maddesinde nispi ret nedenleri şu şekilde sıralanmıştır:

(1) Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.

(2) Ticari vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmaksızın ve haklı bir sebebe dayanmaksızın markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kendi adına tescili için yaptığı başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

(3) Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir.

(4) Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilir.

(5) Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

(6) Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi hâlinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir.

(7) Ortak markanın veya garanti markasının yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren üç yıl içinde yapılan, ortak marka veya garanti markasıyla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki hak sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

(8) Tescilli markanın yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren iki yıl içinde yapılan, bu markayla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki marka sahibinin itirazı üzerine bu iki yıllık süre içinde markanın kullanılmış olması şartıyla reddedilir.

(9) Kötü niyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir.

“Markama İtiraz Edildi Ne Yapabilirim?”

Eğer ki markanıza üçüncü kişilerce yayına itiraz dosyalandıysa, ancak ve ancak yukarıda sıralanan SMK’nun 6. maddesinin fıkraları gerekçe gösterilerek itiraz edilmiştir. Markanıza itiraz edildiğinde, itirazın tarafınıza ya da vekilinize tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 ay içinde itiraza karşı görüş sunma hakkınız doğmaktadır.

Karşı görüş sunulması durumunda, itiraz gerekçelerinin marka yayına itiraz dilekçe örneğinde nasıl savunulduğuna dikkat edilmelidir. Markanıza yayına itiraz geldiğinde itirazın yorumlanması ve karşı görüş sunulması aşamalarının bir marka vekili tarafından yürütülmesi, markanızın geleceği ve tescil süreci etkileneceğinden çok önemlidir.