Marka Tescil Belgesi Nasıl Alınır?

Marka Tescil Belgesi Nasıl Alınır?

Marka tescili çeşitli aşamalardan oluşan bir süreçtir. Marka tescili süreçlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

Belgelerin hazırlanması ve başvuru:

Bu aşama marka tescili için istenilen gerekli belgelerin derlenmesi, istenilen şartların oluşturmasını ve başvuruyu kapsar.

İnceleme:

Türk Patent Enstitüsü tarafından tescili için başvurulan marka üzerinde araştırma ve inceleme yürütülür.

Marka Bülteni:

Türk Patent Enstitüsü’nün markanın oluşmasında her hangi bir engel görmemesi halinde Resmi Marka Bülteni’nde yayınlaması aşamasıdır. Resmi Marka Bülteni’nde yayınlanan markaya üç ay içerisinde üçüncü şahıslardan itiraz gelmezse tescil işlemi gerçekleşir.

Marka Tescil Belgesi:

Marka Tescil Belgesi Türk Patent Enstitüsü tarafından hazırlanır ve başvuru sahibine teslim edilir.

Marka Tescil Belgesi

Marka Tescil Belgesi marka başvurusu yapıldıktan sonra işleyen resmi sürecin neticesinde herhangi bir engelle karşılaşılmazsa başvuru sahibinin almaya hak kazandığı bir onay belgesidir.

Marka Tescil Belgesi’ni almaya hak kazanmak için marka tescili başvurusunda istenilen gerekli evraklar tamamlanılarak Türk Patent Enstitüsüne başvuruda bulunulur.

Türk Patent Enstitüsü’nün başlattığı değerlendirme sürecinin sonunda ilk olarak Resmi Marka Bülteni’nde yayınlanan ve duyurulan marka, üçüncü şahıslardan herhangi bir resmi itiraz gelmemsi durumunda tescil edilerek marka tescil belgesi başvuru sahibine teslim edilir. Böylece tescil edilen markanın tüm hakları elde edilmiş olur. Bu aynı zamanda markanın yasalarla güvence altına alınması demektir.

Marka Tescil Sınıfları

Markalar dört farklı sınıfa ayrılır. Marka Tescil Başvuruları da faaliyet ve işlev alanına göre belirlenen bu sınıflardan bir tanesi baz alınarak yapılmalıdır. Buna göre resmi olarak tanımlanmış marka tescil sınıflarını belirtmek gerekirse;

Ortak Marka:

Hizmet sunan veya ticari sahada faaliyet gösteren grupların farklı alanlarda da olsa tüm faaliyetlerini kapsayan marka türü.

Hizmet Markası:

Bir markanın hizmetlerini diğerlerinden ayırt edici olma özelliği taşıyan marka çeşidi.

Garanti Markası:

Markanın sahibinin diğer ticari alanlarda varlık gösteren hizmetlerini de kapsayıcı ve kalite standartlarını ayırt edici marka türüdür.

Ticari Marka:

Firmaların ürün veya hizmetlerini diğer firmalarınkinden ayrıştıran marka türüdür.

Marka Başvurusu Şartları

Markanın tescili için yapılacak başvuruda Türk Patent Enstitüsü başvuru sahibinden çeşitli belgelerin hazır edilmesini ister. Marka tescili için gerekli belgelerin hazırlanması olarak da tanımlanan bu sürece göre tescil sahibinin hazır etmesi gereken belgeler;

Marka Örneği:

Markanın 5*5 ve 7*7 arası örneği.

Özel Vekaletname:

Firmaya ait ile ve firma yetkilisinin imzası ile onaylanmış belge.

Sınıf seçimi:

Markanın faaliyet alanının Türk Patent Enstitüsü’nün belirlediği sınıflar arasından seçimi.

Başvuru Ücreti:

Seçilen marka sınıfının gerektirdiği meblağın bankaya yatırılması ve banka dekontu.

Marka Tescil Süresi

Markanın Türk Patent Enstitüsü’nün markayı tescil etmesinin ardından marka sahibi on sene boyunca markanın haklarına sahip olur. Her on senede bir markanın tescil yenileme ücretini yatırarak marka tescilinin yenilenmesi gerçekleştirilir. On yıllık periyotlarla yenilenmek kaydıyla markanın tescil süresi yoktur. İstenilen süre kadar marka tescili devam ettirilebilir.