Neden Marka Tescil yapmanız gerekiyor?

Neden Marka Tescil yapmanız gerekiyor?

Emek vererek geliştirilen ürün, model veya değer kazanan firma ünvanı’nı koruma altına almak ancak marka tescil ve patent tescili ile mümkün bulunmaktadır. Emeğinizin ellerinizden kayıp gitmesini engellemek ve rekabet ortamında güçlü kalabilmek ancak marka tescil ile mümkündür. Zorlu şartların oluştuğu günümüz koşullarında ayakta kalabilmek aynı zamanda markalaştırdığınız adınızı ya da patentle güvence altına aldığınız ürününüzün tescil edilmesi, art niyetli girişimlerin önlenmesi için gereklidir. Markanızı, ünvanınızı, buluşunuzu Marka Patent Tescil ile korumak Gravis IP ile mümkün… Marka tescili nasıl yapılır? yazımızı okuyabilirsiniz. "Marka Tescil" Nedir;
 • Firmanızın Kimliğidir.
 • Bazen bir slogandır.
 • Logo'dur.
 • Kalitedir.
 • Farklılaşmaktır.
 • Emektir, Güvendir.
 • Ticari Kalitenizdir.
 • Ticari Şöhretinizdir.
 • Hukuki işlemlere konu olan bir değerdir.
 • Devredilebilen, Haczedilen
 • Ticari ve ekonomik değerlerden birisidir.
 • Reklam ve kaynak gösterilen bir araçtır.
 • Marka çok şeydir.
 • Bilinç altında oluşan farklılaşmanın bütünüdür.

MARKA ÇEŞİTLERİ

Ticari Marka : Bir firmanın üretimini veya ticaretini yaptığı mallarını, diğer firmanın mallarından ayırt etmeye yarayan marka türüdür. 
Hizmet Markası : Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir. 
Ortak Marka : Üretim, ticaret veya hizmet işlemlerinden oluşan bir grup tarafından kullanılmak üzere, grubu oluşturan işletmelerin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir. 
Garanti Markası : Marka sahibinin veya marka sahibine iktisaden bağlı olan bir işletmenin mal veya hizmetlerinde kullanılmamak koşuluyla, marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşeilerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir. 

Marka Tescil Koruma Süresi; 

Tescilli markanın koruma süresi 10 yıldır. Bu süre sonsuz kez uzatılabilir. Koruma süresi, marka sahibi veya tayin ettiği vekil tarafından talep edilmesi halinde koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki 6 ay içinde gerçekleştirilebilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi, ek ücret ödenmesi koşuluyla, korunma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren 6 aylık süre uzatımı içinde de yapılabilir. 
Marka Tescil Onay ve Kullanım Süresi; 
Marka tescili yaklaşık 1 yılda sonuçlanmaktadır. Markaların 10 yılda bir yenilenmesi gerekmektedir. Markalar 10 yılda bir yenilenmek kaydıyla sonsuza dek geçerli kalırlar. Yenilenmeyen markalar hükümsüz hale gelerek başkalarının aynı markayı tescil ettirmesine imkan sağlar.

MARKA TESCİL ÖNCESİ GEREKLİ EVRAKLAR VE AŞAMALAR;

 • Marka sahibi ve adresi
 • Marka sahibi, tüzel kişilik ise, tam ticaret unvanı, açık adresi – gerçek kişi ise, adı ve soyadı,t.c kimlik numarası, doğum yeri -doğum tarihi, açık adresi.
 • Marka örneği
 • Mal yada hizmetler için kullanılacak markanın yazı karakteri yada varsa logosu, bunların uygulandığı etiket yada ambalaj örneği.
 • Özel Vekaletname
 • İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Vekaletnamedeki ünvan ile Faaliyet Belgesindeki ünvan aynı olmalıdır.