Patent Başvurusu Nasıl Yapılır?

Patent Başvurusu Nasıl Yapılır?

Patent Nedir?

Patent, bir buluş sahibinin, buluş konusu olan ürünü üçüncü kişilerin belirli bir süre boyunca, üretmesine, kullanmasına, satmasına ya da ithal etmesine engel olan resmi bir belgedir. Buluşu yapılan neredeyse her şey tam bir patent koruma kapsamına dahil olmaktadır. Buluşu yapılan bir ürün ya da sistemin tüm hakları patente sahip olan bireye aittir. Bu kapsamda patent sahibinden izinsiz kullanılamaz.

Makine, araç, kimyasal bileşik, aygıt ve bunlara bağlı olarak işlemler, üretim yöntemleri tamamı ile patent koruması kapsamına alınabilmektedir. Patent koruması sayesinde yeni ve yaratıcı fikirler, farklı buluşların ortaya konması ve yeni girişim fikirleri desteklenmektedir. Ortaya konulan yeniliklerin tamamı korunmaktadır.

Patent Nasıl Alınır?

Patent almadan önce buluş olduğu iddia edilen ürün, uzman bir patent vekili tarafından ön araştırmalar ile incelenir. Ön araştırmalar ile vekil ortaya konulan ürünün bir buluş olduğuna karar verirse, ürünün ayrıntılı belge ve resimlerini almaktadır. Daha sonrasında patent vekili, buluşu anlatan patenti tarif edecek bir açıklama ele alır. Ardında hazırlanan bu açıklama ürünü bulan kişiye yollanır. Patent tarifi doğru bir şekle tamamlandıktan sonra patent almak için Türk Patent Enstitüsü’ne başvuru yapılmalıdır.

Patent başvuru nasıl yapılır?  Sorusunun cevabı şu şekilde verilebilir;

Patent başvurusu için Türk Patent Enstitüsü’ne dilekçe ile birlikte başvuru ücretinin dekontu yollanmalıdır. Başvuru dilekçesinde mutlaka patent tarifi bulunmalıdır. Bu işlemlerin ardından Türk Patent Enstitüsü, başvuran kişiye başvuru numarasını ve şekli eksiklik olup olmadığını belirten bir yazı gönderir. Gönderim tarihinden itibaren başvuru sahibinin 15 ay içerisinde araştırma ücretlerini ödemesi ve araştırma talebini yapması gerekmektedir.  Araştırma tamamlandıktan sonra Türk Patent Enstitüsü başvuru sahibine araştırma raporunu iletmektedir.

Eğer sonuç olumlu ise ya da raporda bulunan olumsuzlukların giderilebileceğine inanılıyorsa 1. inceleme talebi yapılır ve ücret ödenir. Ardından 1. inceleme raporu  patent başvuru yapan kişiye iletilmektedir. Rapor olumlu ise buluşun sahibi Tescil Belgesi Düzenleme Ücretini öder ve patenti alır.  Adımların tamamı doğru bir şekilde izlendiği zaman patent kısa bir sürede alınabilmektedir.