Tasarım Tescil İtiraz Süreci

Tasarım Tescil İtiraz Süreci

Tescil müracaat yapılan veya tescilli tasarımların, Endüstriyel Tasarım Bültenleri aracılığı ile yayına çıkarılan benzer veya aynısı olan müracaatların takibi ile itiraz işlemleri tam vaktinde yani Tasarım Tescil İtiraz Süreci içinde yapılması, tasarım sahiplerimizin hak kayıpları yaşamaması sağlamaktayız. Ankara Tasarım tescil ofisimiz hak kaybı yaşamamanız için tam vaktinde tasarım itirazında bulunarak tasarım hakkını korumaya devam etmekteyiz.

Tasarımların Tescil Sistemi kapsamında, “incelemesiz sistem” şeklinde kabul edilmesinden dolayı müracaatlar şekli incelemeden sonra Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde her ay yayına çıkarılan Endüstriyel Tasarımlar Bülteni’nde yayına çıkarılmasına hüküm verilir.

Yayına çıkarılan tasarımlar 6 ay süre boyunca yayında kalır. Yayına çıkarılan tasarımlar, 6 ay boyunca hiç bir itiraz almaması durumundan, tasarım tescili kesinlik kazanır. Tasarım tescil belgesi müracaat sahibine iletilir.

Yayına çıkarılan tasarımlara bu süre içinde, kişiler ve firmalar veya ilişkili olduğu mesleki kurumlar tarafından gerekçeleri açık şekilde belirtmek aynı zamanda ispatları da ilave edilmesi şartıyla Tasarım tescil Ankara ofisimiz aracılığı ile Türk Patent ve Marka Kurumu tarafına itiraz edebilirler. İtiraz edilmesinde belirleyici 2 kriter yenilik ile ayırt edicilik kriteridir. Bu 2 kriteri içermeyen tasarımlara yönelik itirazlar gelmesi ile iptal edilmesi mümkündür. Bunun yayında yayın aşamasında itiraz edilmeyen müracaatların tescil işlemi tamamlanır. Artık Türk Patent ve Marka Kurumu tarafına yapılabilecek işlem kalmaz.

Bu kapsamında yapılması gereke tüm işlemler Fikri ve Sınaî Haklar mahkemeleri tarafından tescilin hükümsüz olması yönünde yasal süreç başlatılarak masraf bakımından daha pahalı duruma gelmektedir.