Tasarım Tescil Yenileme İşlemi nedir ?

Tasarım Tescil Yenileme İşlemi nedir ?

Tescil edilmiş bir tasarımın koruma süresi 5 yıl olmaktadır. Tasarım tescil belgesinin tasarım sahibine verilmesiyle beraber 5 yıllık koruma da başlar. 5 yılın sonunda tescil yenileme işlemi uygulanmalıdır.

Tasarım Tescil Yenileme Süresi nedir ?

Bu sürenin sonunda tasarım sahibine tasarım tescil yenileme hakkı tanınmaktadır. Tescil yenileme işlemi yine 5 yıllık olarak gerçekleştirilir. Ancak yalnızca 4 defa tescil uzatma ya da tescil yenileme işlemi yapılabilir.

Yani bir tasarımın tescil ile koruma altına alınma süresi toplamda 25 yıl olmaktadır.

Tescil yenileme işlemi için 5 yıllık korumanın son tarihinden önceki 6 ay içerisinde başvuru yapılması gereklidir. Koruma süresi bittikten sonra yapılan tescil yenileme başvuruları kabul edilmez.

Araştırma ve Yayın Takibi nedir ?

Türk Patent Kurmu’nun veritabanında kayıtlı başvuru aşamasında olan ya da tescilli olan başvuruların takipleri çevrimiçi araştırma bölümünden yapılabilmektedir. Bu araştırma tescil başvurusu yapılan veya tescili alınan konu ürünün karakteristik özelliklerini taşıyan isimlerle yapılabilmektedir. Tasarımların Tescil Sisteminde “incelemesiz sistem” kabul edilmiştir. Tasarımların yeni olup olmadığı, daha önce var olan bir tasarımın aynısının olup olmadığı, kamuoyu tarafından bilinip bilinmediği şeklinde veya daha önceki tasarımlardan ayırt edici niteliği olup olmadığı konuları Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından doğrudan incelenmez.

Tasarım başvurusu yapıldıktan sonra Türk Patent tarafından şekli inceleme yapılır. Şekli açıdan; resimlerde, tarifnamede ve diğer istenilen belgelerde bir eksiklik bulunmadığı takdirde tasarımın Türk Patent tarafından ayda bir yayınlanan Resmi Endüstriyel Tasarımlar Bülteni’nde yayınlanmasına karar verilir. Ortalama olarak başvuru tarihinden 2-3 ay sonra yayınlanır.

Yayınlanan tasarımlar 6 ay süre ile ilanda kalır. Yayınlanan tasarımlara 6 ay içinde herhangi bir itiraz olmaz ise, tasarım tescili kesinleşir ve tasarım tescil belgesi başvuru sahibine gönderilir. Yayınlanan tasarımlara bu sürede, Türk Patent ve Marka Kurumu üzerinden itirazda bulunabilirler.

Tasarım İtirazı nedir ?

Türk Patent Enstitüsü’nde tescil başvurusu yapılan veya tescilli olan başvuruların Resmi Tasarım Bültenlerinde yayına açılan benzer başvuruların takip edilmesi ve zamanında itiraz işlemlerinin yapılması, müvekkilin hak kayıplarından etkilenmemesini sağlamaktadır.

Tasarım Tescil Sisteminde “incelemesiz sistem” kabul edildiğinden başvurular şekli incelemenin ardından Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ayda bir yayınlanan Resmi Tasarım Bülteni’nde yayınlanmasına karar verilir.

Yayınlanan tasarımlar 6 ay süre ile ilanda kalır. Yayınlanan tasarımlara 6 ay içinde bir itiraz gelmez ise, tasarım tescili kesinleşir ve tasarım tescil belgesi başvuru sahibine gönderilir.

Yayınlanan tasarımlara bu sürede, gerçek veya tüzel kişiler veya ilgili meslek kuruluşları gerekçelerini açıkça belirtmek ve delillerini de eklemek şartıyla Türk Patent ve Marka Kurumu’na itirazda bulunabilirler. İtirazların yapılmasında en belirleyici iki özellik yenilik ve ayırt ediciliktir. Bu iki kavramı içermeyen tasarımların itirazlar ile iptali mümkün olmaktadır. Ayrıca yayın sürecinde itiraz edilmeyen başvurular tescile bağlanmakta ve daha sonra Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yapılabilecek bir işlem kalmamaktadır. Bu aşamadan sonra yapılacak işlem Fikri ve Sınaî Haklar mahkemelerinde hükümsüzlük davası açılarak maliyet açısından daha külfetli hale gelmektedir. Bir diğer önemli konu, yapılan itirazlar dava sürecinde olumlu sonuç almakta önemli bir unsur haline gelmiştir.