Uluslararası Marka Tescili Nedir ?

Uluslararası Marka Tescili Nedir ?

Marka tescilinden doğan haklar, sadece tescilin yapıldığı ülkede koruma sağlar. Eğer markanızın yurtdışında da korunmasını istiyorsanız, koruma talep ettiğiniz ülkelerde de markanızın tescil edilmesi gerekir. Uluslararası marka tescili ise bu hizmeti sağlamaktadır.

ULUSLARARASI MARKA TESCİLİ ÇEŞİTLERİ NELERDİR ?

  • Tescili talep edilen ülke ofislerine tek tek başvuru yapılması.
  • Madrid Sistemini kullanarak tek bir başvuru ile birden çok ülkede tek bir işlem ile koruma elde edilmesi.

MADRID SİSTEMİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR ? 

Uluslararası marka tescil başvurusu, Madrid Protokolüne taraf olan bir ülkede gerçek ve etkin sınaî veya ticari bir kuruluşu olan veya o ülkede yerleşik olan veya o ülkeye bağlı olan bir gerçek veya tüzel kişi tarafından yapılabilir. Madrid Sistemi; kuruluş, yerleşiklik veya tabiiyet açısından Madrid Sisteminin bir üyesiyle gerekli bağlantıya sahip olmayan gerçek veya tüzel kişiler tarafından kullanılamaz. Madrid Birliği içerisinde olmayan bir ülkede, marka koruması da sağlanamaz. Uluslararası marka tescilinin sağlanabilmesi için öncelikle ilgili menşe ofiste (TÜRKPATENT), tescilli bir markanın veya geçerli bir marka tescil başvurusunun bulunması gereklidir. Uluslararası marka tescil başvurusunun, menşe ofis (TÜRKPATENT) aracılığıyla WIPO’ya yapılması zorunludur.

MADRİD SİSTEMİNİN AMAÇLARI NELERDİR ?

Markaların tek bir başvuru yapılarak ve tek bir dil kullanılarak birden fazla ülkede uluslararası tescilini sağlamak,
Marka tescil edildikten sonra yapılacak olan (unvan veya adres değişikliği, devir, mal ve hizmet listelerindeki sınırlamalar gibi) değişikliklerin tek ve basit bir işlem aracılığıyla Uluslararası Sicile kaydedilmesini sağlamaktır.

YURT DIŞI MARKA TESCİLİNİN ÖNEMİ

Yurtdışı marka tescili ülkesel başvurular ve topluluk tescil başvuruları olarak iki şekilde yapılabilir. Yurtdışında marka tescili, markanızın korunması açısından bir gerekliliktir. Markalar tescil edildikleri ülkelerde korunurlar. Yurtdışında tescili alınan bir marka, marka sahibine prestij sağlar.
Yurtdışı marka tescili ile ülke içinde ürünlerin toplatılması, hizmetlerin engellenmesi ve tazminat ve ceza davalarının önüne geçilir.
Uluslararası marka tescili ile hedef pazarlarda taklidin önüne geçilerek, ulusal ve uluslararası piyasalarda hakimiyet sağlanabilir.
Yurtdışı marka tescilinde en uygun tescil sistemi tercih edilmeli, ön araştırma yapılmalı ve konusunda uzman kişiler kanalı ile yapılmalıdır.