× Anasayfa Kurumsal Ekip Hizmetler Blog SSS İletişim

Hizmetler

Telif

Danışmanlık
Metinlerin, fotoğrafların, reklam grafiklerinin, yapımların vs. koruması, fikri bir çabanın ürünü olması ve sahibinin hususiyetini taşıması koşuluyla yaratılmasının bir sonucu olarak elde edilir. Edebiyat ve sanat alanları dışında dahi şirketler telif koruması altındaki yaratıcı çalışmalarını, eserlerini değerlendirirken veya yaratıcı çalışmaların kullanıcıları olarak artan oranda telifle ilgili sorularla ve durumlarla karşı karşıya gelmektedirler.
Telif korumasıyla ilgili tüm konularda, örneğin yaratıcı çalışmalarınızın ekonomik olarak değerlendirilmesiyle ilgili sözleşmelerin hazırlanması, kullanımdan kaynaklanan hakların güvence altına alınması, iş/hizmet sözleşmelerinde telifle ilgili düzenlemelerin yapılması süreçlerinde destek sağlıyoruz.

Tescil
Telif Hakkı Kanunu’na göre, telif hakkı eserin meydana getirilmesiyle birlikte ortaya çıkar ve başka hiçbir formalite, seremoni ya da tescile tabi olmadan eser sahibine yarar sağlar. Buna rağmen, en son 12 Mart 2004 tarihli 5101 No’lu Kanun tarafından değiştirilen Telif Hakkı Kanunu’nun 13. Maddesi, zorunlu ve opsiyonel (isteğe bağlı) kayıt ve tescil için ikili bir sistem tedarik eder.

Telif hakkına ilişkin zorunlu kayıt ve tescil
Telif hakkına konu sinematografik ve müzikal eserlerin sahipleri, ve film ve kayıt prodüktörleri, telif hakkının kendisinin tesis edilmesinden bağımsız olarak eserlerini kaydettirmek zorundadır. Başka bir deyişle, telif hakkının tescilinin amacı sadece telif hakkına konu eser bakımından eser sahibi olmayı kanıtlamak ve eserlerinin ekonomik haklarının kullanılması bakımından eser sahiplerine verilebilen tüm yetkileri takip etmektir. Bu durumda zorunlu telif hakkı tescili, telif hakkı ihlalinin önlenmesiyle ilgili değildir. Gravis, zorunlu kayıt ve tescil işlemlerinde dosyalamaların ve takiplerin gerçekleştirilmesinde destek sağlamaktadır.

Telif hakkına ilişkin isteğe bağlı kayıt ve tescil
Telif hakkına konu eser sahipleri, Telif Hakkı Kanunu’nun kapsamında korunan tüm eserlerini kaydettirmek ve tescil ettirmek için başvuru yapabilirler. Bu durumda telif hakkının tescili, eser sahibi olunduğunu kanıtlayacaktır ve eserlerin ekonomik haklarının kullanılması bakımından verilebilen tüm yetkilerin takip edilmesini sağlayacaktır. Gravis, zorunlu kayıt ve tescil işlemlerinde dosyalamaların ve takiplerin gerçekleştirilmesinde destek sağlamaktadır.

Araştırmalar
Önceki markalarla doğabilecek ihtilafları ve uyuşmazlıkları önlemek amacıyla yeni bir marka tescil başvurusu dosyalanmadan önce araştırma yapılması gerekli olabilmektedir. Bu tür araştırmaları gerçekleştirebilir, sonuçları analiz edebilir ve gerek mevcut durum gerekse de atılacak bir sonraki adım için size uygun görüş ve tavsiyelerde bulunabiliriz.

Tescil ve Yönetim
Bir markanın tescili markanın koruma kapsamının incelenmesini ve değerlendirilmesini gerektirir. Hem Türkiye’de hem de yurtdışında markanın tescil başvurusunu takiben (gerektiğinde yurtdışındaki Fikri Mülkiyet uzmanları ve avukatlar aracılığıyla) yeni markanını uygun bir şekilde ve mümkün olduğunca hızlı bir şekilde tescil edilmesini temin etmek üzere Marka tescil Ofisleri nezdinde marka sahibinin haklarını temsil ediyoruz.

İtiraz İşlemleri
Yakın zamanda başvuru veya tescil hakkını elde etmiş olduğunuz bir markaya karşı bir üçüncü kişi itirazı dosyalanır ise bu idari işlem kapsamında ilgili Marka Tescil Ofisi nezdinde (gerektiğinde yurtdışındaki Fikri Mülkiyet uzmanları ve avukatlar aracılığıyla) haklarınızı ve çıkarlarını temsil ediyoruz.

İzleme
Hem Türkiye’de hem de yurtdışı odaklı ve kapsamlı yürütülen marka izleme faaliyetleri olası marka ihtilafları hakkında önceden bilgi edinmemizi ve görüş bildirmemizi mümkün kılar. Bu sayede gerektiğinde marka sahipleri adına uygun idari (itiraz) veya adli (dava) işlemlerini başlatabiliriz.

Devir, Lisans Sözleşmeleri ve Sulh Sözleşmeleri
Marka hakları Türkiye’de ve yurtdışında devredilebilir ve bir başkasına lisans yoluyla kiralanabilir. Gerekli sözleşmelerin ve diğer belgelerin hazırlanması ve elde edilmesi noktasında yardımcı oluyoruz ve ayrıca devirlerin veya lisansların ilgili marka tescil ofisleri nezdinde kaydedilmesi için marka sahipleri veya devralan veya lisans alan taraflar adına her türlü vekillik ve aracılık hizmetini sağlıyoruz.

Hukuki Uyuşmazlıklar
Şayet üçüncü kişiler marka haklarınızı veya ilişkili sözleşmeleri ihlal ederse veya bir tecavüz eyleminde bulunduğunuz suçlamasıyla karşılaşırsanız, mahkemeler ve tahkim kuruluşları nezdinde sizin adınıza dava işlemlerini yürütüyoruz veya birlikte çalıştığımız avukat ağıyla yürütülmesini sağlıyor ve sizin adınıza süreç takibini geçekleştiriyoruz. Dünya çapındaki iş ortaklarımız uluslararası marka uyuşmazlıklarını koordine etmemizi ve yönetmemizi mümkün kılıyor.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bültenimize Abone Olun

Gelişmelerden haberdar olmak için e-bültenimize abone olmayı unutmayın!